Komornik Sądowy prz SR w Jastrzębiu Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 55,20 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-22 09:15
Cena wywoławcza: 87 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 294/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Pomorska
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

22 listopada 2016 r. o godz. 9:15

 

w sali nr 32 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości: Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 19/9, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o numerze: GL1J/00037766/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę  87 000,00 zł.

 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny położony na II piętrze budynku o pow. 55,20 m2, składający się z czterech pokoi, łazienki, kuchni oraz przedpokoju wraz z lokalem przynależnym jakim jest piwnica.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości w wysokości 11 600,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji, w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.