Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,2291 ha zabudowana bud. gospodarczymi – udział 5/6

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 10:00
Cena wywoławcza: 28 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 73/10
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Miłów
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk (tel. (68) 359 05 25) ogłasza, że dnia

 

7 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

                                                                 

5/6 niewydzielonej części nieruchomości położonej w Miłowie, gm. Maszewo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1K/00008022/8.

 

Przedmiotem licytacji jest udział 5/6 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej o pow. 0,2291 ha zabudowanej budynkami gospodarczymi.  

 

Suma oszacowania wynosi 42 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 250,00.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

BANK PKO BP SA O. Zielona Góra 05 1020 5402 0000 0002 0222 6702

tak aby znajdowała się na tym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

www.komornik-krosnoodrzanskie.pl