Komornik Sądowy przy SR w Wąbrzeźnie Mariusz Jerzy Brygin Kancelaria Komornicza w Wąbrzeźnie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 46,80 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 10:30
Cena wywoławcza: 81 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1176/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Hallera
Miasto: Wąbrzeźno
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy ul. Wolności 19, w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Hallera 13A/26, dla którego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW TO1W/00035026/4.

Lokal mieszkalny typu M-3 o pow. 46,80 m2, na którą składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 4,55 m2.           

 

Suma oszacowania wynosi 109 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 750,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 900,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 7.11.2016 r. na konto depozytowe:

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego O. Toruń)

(wpłat można dokonywać wyłącznie poprzez rachunek bankowy, od dnia 1.01.2015 r. wpłaty nie są realizowane w kasach sądu).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową pouczam o obowiązku wynikającym z treści art. 37 § 1 k.r.io. oraz art. 977 k.p.c.