Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Zbigniew Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 48,36 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-04 14:30
Cena wywoławcza: 100 125,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1421/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 11 lutego
Miasto: Polkowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk (tel. (76) 841 51 00) ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, w sali nr  III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego: odrębną nieruchomość o pow. 48,36 m2, składającego się z 2 pokoi,  kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju wraz z piwnicą i udziałem w wys. 174/10000 związanym z własnością lokalu (KW części wspólnej LE1U/00045538/1), położonego: ul. 11 Lutego 24/4, 59-100 Polkowice,  dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr KW 57875 [NKW: LE1U/00057875/2].

Suma oszacowania wynosi 133 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 350,00 zł. Rękojmię należy wpłacić   gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić  na konto  Komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy KM 1556/14 i inne”).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 841 51 00