Komornik Sądowy przy SR w Wąbrzeźnie Mariusz Jerzy Brygin Kancelaria Komornicza w Wąbrzeźnie

ogłasza licytację na Nieruchomości, Blizno, udziały 1/2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 10:10
Cena wywoławcza: 34 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1447/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Blizno
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy ul. Wolności 19, w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 87-222 Książki, Blizno, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW TO1W/00010057/9, będącej własnością dłużniczki (…).

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł.

2. udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 87-222 Książki, Blizno, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW TO1W/00010057/9, będącej własnością dłużnika (…).

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł.

Nieruchomość składa się z działki gruntu o nr 136/5 o pow. 0,4780 ha i jest zabudowana domem o pow. ok. 110 m2 z przynależną stodołą z garażem (o pow. uzytkowej 212 m2).

 

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 7.11.2016 r. na konto depozytowe:

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego O. Toruń)

(wpłat można dokonywać wyłącznie poprzez rachunek bankowy, od  dnia 1.01.2015 r. wpłaty nie są realizowane w kasach sądu).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową pouczam o obowiązku wynikającym z treści art. 37 § 1 k.r.io. oraz art. 977 k.p.c.