Komornik Sądowy przy SR w Wąbrzeźnie Mariusz Jerzy Brygin Kancelaria Komornicza w Wąbrzeźnie

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,13 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 10:00
Cena wywoławcza: 57 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1171/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łobdowo
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy ul. Wolności 19, w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 87-207 Dębowa Łąka, Łobdowo 18, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1W/00018522/6.

Nieruchomość składa się z działki gruntu 45/2 o pow. 0,13 ha, na której zlokalizowane są 2 mieszkania: jedno na parterze, a drugie na piętrze. Nieruchomość jest zamieszkała.

 

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 333,33. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 600,00.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 7.11.2016 r. na konto depozytowe:

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego O. Toruń)

(wpłat można dokonywać wyłącznie poprzez rachunek bankowy, od  dnia 1.01.2015 r. wpłaty nie są realizowane w kasach sądu).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową pouczam o obowiązku wynikającym z treści art. 37 § 1 k.r.io. oraz art. 977 k.p.c.