Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach

ogłasza licytację na Lokal o powierzchni 63,10 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 09:00
Cena wywoławcza: 70 133,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1435/12 i inne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kaźmierska
Miasto: Przybroda
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornika Rafał Szulc działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

23 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Szamotułach, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA


lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego nr 10 w budynku nr 24 położonego przy ul. Kaźmierskiej w miejscowości Przybroda, gmina Rokietnica o powierzchni 63,10 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 15,60 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PO1A/00038556/6 wraz z udziałem wynoszącym 814/9363 części w nieruchomości wspólnej (prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności części wspólnych budynku) dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1A/00021631/4.

 

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 70 133,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. w kwocie 10 520,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

 

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

 

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Bliższe informacje o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08