Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak

ogłasza licytację na Garaż, lokal mieszkalny o pow. 47,35 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 12:30
Cena wywoławcza: 137 100,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 235/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Józefa Piłsudskiego
Miasto: Opole
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 423 01 60) ogłasza, że dnia

 

23 listopada 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60 a w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, garażu,

należącej do: (…),

położonej: 45-706 Opole, pl. Józefa Piłsudskiego 5/8,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00131117/5].

 

Suma oszacowania wynosi 182 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 280,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość składa się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. o pow. użytkowej (wg informacji uzyskanych w ewidencji gminy Opole) równej 47,35 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 2,80 m2. Okna w lokalu z profili PCV. Drzwi wewnętrzne płycinowe, przeszklone. Posadzki mieszane: płytki ceramiczne (w kuchni i łazience), panele podłogowe (w przedpokoju i pokojach). Na ścianach tynki z wymalowaniami oraz tapety, w łazience i częściowo kuchni płytki ceramiczne. Mieszkanie położone od strony zachodniej. Lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, energię elektryczną, gaz i c.o. z kotłowni.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimskiej 60 a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.