Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0273 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 10:00
Cena wywoławcza: 51 300,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4549N/09
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Sierszeniska
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że  dnia

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości  stanowiącej  działkę nr 676/3 o pow. 0,0273 ha, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z nieużytkowanym poddaszem, murowanym o pow. 84,60 m2,  

należącej do dłużników: (…),

położonej: Sierszeniska, gmina Szczecinek, obręb ewidencyjny Żółtnica,

dla której  Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00021597/6].

 

Suma oszacowania wynosi 68 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 300,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku

09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 372 02 07