Komornik Sądowy przy SR w Tczewie Adam Śmiałek

ogłasza licytację na Działka o pow. 1 620 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 14:30
Cena wywoławcza: 42 695,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4094/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zajączkowo
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek (tel. (58) 562 22 31) ogłasza,

że dnia

 

9 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy ul. Paderewskiego 18, w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działka nr 16/3 o pow. 1 620 m2, teren nieuzbrojony, ogrodzony, aktualnie rozpoczęto prace związane z utwardzeniem terenu, nieruchomość graniczy z drogą nr 91,

położonej: 83-110 Tczew, Zajączkowo,

dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 32579 [NKW: GD1T/00032579/7].

 

Suma oszacowania wynosi 56 927,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 42 695,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 692,70 zł w gotówce w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BPH SA Centrala – Centrum Rozliczeniowe 92 1060 0076 0000 3260 0156 0157.

Rękojmia przekazana na konto musi znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (58) 562 22 31