Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Działka o pow. 327 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 10:00
Cena wywoławcza: 31 926,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2457/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sobieskiego
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

23 listopada 2016  r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej numer działki 1162/5 o powierzchni 327 m2. Działka powstała w wyniku podziału działki 1162/1 na trzy działki o numerach 1162/4, 1162/5, 1162/6. Przy podziale działek nastąpił problem dojazdu do licytowanej działki, pomimo istniejącego zapisu o służebności przechodu i przejazdu przez działkę 1162/4.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Mińsk Mazowiecki przy ul. Sobieskiego 37.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00059868/5.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 47 890,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 31 926,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 4 789,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003, Nr 64 poz. 592 z późn. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54