Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,1109 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 13:00
Cena wywoławcza: 1 073 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 838/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Słotwińska
Miasto: Krynica zdrój
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski ul. Rynek 8, 33-370 Muszyna zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc., że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godzinie 13:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie w sali nr 31 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w Krynicy Zdroju, przy ul. Słotwińska 43c składającej się z zabudowanej budynkiem pensjonatowym działki ew. 415 i 417 oraz niezabudowanej działki ew. 417 o łącznej powierzchni 0,1109 ha

 

- dla działki o nr. ew. 415 i 417 prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie o nr. NS1M/00015563/0,

 - dla działki o nr. ew. 416 prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie o nr. NS1M/00014370/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 431 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 073 250,00 zł.

 

        

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 143 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (18) 471 83 38.