Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Artur Karamon

ogłasza licytację na Działka o pow. 2,8507 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 14:30
Cena wywoławcza: 595 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 791/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Błonie
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon (tel. (71) 314 75 79) ogłasza, że dnia

 

7 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),stanowiącej niezabudowaną działkę o nr 24/46 o pow. 2,8507 ha,

położonej: 55-330 Miękinia, Błonie,

dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00039417/5.

Suma oszacowania wynosi 794 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 595 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 79 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK 86 1090 2444 0000 0001 1384 7186

najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg, tj. 4.11.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 314 75 79