Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Kinga Rasztar

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0177 ha,

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-28 10:45
Cena wywoławcza: 14 700,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 574/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Piastowska
Miasto: Jedlina Zdrój
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar (tel./fax (74) 842 12 10) ogłasza, że dnia

 

28 października 2016 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 10 sala nr 13 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej działkę nr 167/1, położonej: 58-330 Jedlina Zdrój, ul. Piastowska 1, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SW1W/00063838/1.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę 167/1, o pow. 0,0177 ha, położona: 58-330 Jedlina Zdrój, ul. Piastowska 1. Działka w mpzp w znacznej części przeznaczona jest pod zabudowę usługową, objęta jest ochroną konserwatorską i wpisana do rejestru zabytków, prowadzonego przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków pod nr A/4210/1333/Wł – zespół zieleni uzdrowiskowej z promenadą. Nieruchomość zlokalizowana jest przy głównej ulicy miasta, ul. Piastowskiej, na skraju parku uzdrowiskowego. Posiada dostęp do podstawowych mediów w tej ulicy. Przez środek działki przechodzi sieć kanalizacji ks 150 oraz napowietrzna linia niskiego napięcia. Ma kształt regularnego pięcioboku. Teren o lekkim pochyleniu wzdłuż ulicy, o niewielkim zróżnicowaniu, porośnięty trawą.

 

Suma oszacowania wynosi 19 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 700,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 960,00, w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 842 12 10