Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej

ogłasza licytację na Działki o pow. 300 m2, 500 m2, 2 800 m2 oraz 400 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 12:00
Cena wywoławcza: 297 375,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 352/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łęg Tarnowski
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

8 listopada 2016 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 213, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno, stanowiącej własność dłużnika (…), opisanej jako:

 

działka nr 1699/5 o pow. 300 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym dwukondygnacyjnym, objęta księgą wieczystą nr TR1D/00067210/3 oraz działka nr 1699/6 o pow. 500 m2, działka nr 1699/1 o pow. 2 800 m2, działka nr 1699/2 o pow. 400 m2 zabudowane budynkami magazynowymi oraz budynkiem gospodarczym, objęte księgą wieczystą nr TR1D/00066843/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 396 500,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 297 375,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu, wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40