Komornik Sądowy przy SR w Zielonej Górze Michał Jankowski

ogłasza licytację na Nieruchomość w miejscowości Zielona Góra

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-14 12:00
Cena wywoławcza: 249 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, inne
KM: 45/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Michał Jankowski   zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 listopada 2016  r. o godz. 12:00

 

w sali nr 202 Sądu Rejonowego w Zielonej Górze odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zielona Góra, przy ul. Łężyca - Budowlanych 2H stanowiącej własność dłużnika:

(…), posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr ZG1E/00092076/0 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 332 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 249 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 33 200,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej lub na konto komornika. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 13 13 32.