Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konrad Chęciński

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,1479 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 13:00
Cena wywoławcza: 2 039 186,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 19/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Osiedle Stołczyn
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKA DLA DEWELOPERA


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konrad Chęciński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

9 listopada 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (działek nr 2/6, 31/5, 45/77 obręb 3004 Nad Odrą 4) o łącznej powierzchni 1,1479 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, niską (powierzchnia zabudowy - 30% i 40%, 3 kondygnacje naziemne do wysokości 12 m z usługami wbudowanymi), należącą do dłużnika: (…), położonej: Szczecin, Osiedle Stołczyn, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00193948/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2 718 915,00 zł brutto (podatek VAT w stawce 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 039 186,25 zł brutto (podatek VAT w stawce 23%).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 271 891,50 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Szczecinie

73 10902268 0000 0001 2404 4302,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (uznanie rachunku bankowego komornika powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

 

Więcej informacji pod numerem (91) 433 25 48 oraz komornik@licytacje.szczecin.pl