Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Albert Masternak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 37,6 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 14:00
Cena wywoławcza: 17 400,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 45/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ramułtowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

7 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 8, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 37,6 m2, położonego we wsi Ramułtowice, gmina Kostomłoty, powiat średzki, na parterze w klatce schodowej oznaczonej nr 40, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00023412/5. W jego stan wchodzą: jeden pokój, kuchnia, łazienka i korytarz. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 8 m2 znajdujące się w budynku usytuowanym na podwórku, znajdującym się w bardzo złym stanie technicznym. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 2492/10000 we wspólnych częściach budynku i we własności działki nr 238/12 – objętych  księgą wieczystą KW nr 17281. Nieruchomość lokalowa stanowi własność dłużnika (…).

Suma oszacowania wynosi 23 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 320,00 zł.

Rękojmię można uiszczać także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 27.10.2016 r. o godz. 10:00.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12