Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska

ogłasza licytację na Działka o pow. 20036 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-10 09:00
Cena wywoławcza: 375 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Stalowa
Miasto: Kutno
Województwo: łódzkie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska (tel. (24) 355 74 55) ogłasza, że dnia

 

 10 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Stalowej, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1K/00039105/0, stanowiącej: nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym działki 229/2 o nieforemnym, atrakcyjnym kształcie i powierzchni 20 036 m2, posiada dostęp do dróg gruntowych oraz dostęp do wodociągu i energii elektrycznej. Na terenie działki znajdują się ograniczenia w jej użytkowaniu w postaci napowietrznych sieci elektroenergetycznych: niskiego oraz średniego napięcia wraz ze słupami. Teren działki niezabudowany, obecnie użytkowany rolniczo.

 

Suma oszacowania wynosi 500 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 375 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 50 000,00 zł w gotówce bądź przelewem na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Kutnie

74 1090 1304 0000 0001 1236 5403,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.