Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0597 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 09:00
Cena wywoławcza: 143 025,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1299/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Otorowo
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornika Rafał Szulc działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

8 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 301 Sądu Rejonowego w Szamotułach, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa, zabudowana, stanowiąca działkę o nr ewidencyjnym 728, o pow. 0,0597 ha, położona w miejscowości Otorowo, gmina Szamotuły, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PO1A/00013529/7 (każdemu z dłużników przysługuje udział w prawie własności nieruchomości wynoszący 1/2).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 190 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 143 025,00 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. w kwocie 19 070,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Bliższych informacji o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08