Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie

ogłasza licytację na Budynek mieszkalny w Opatowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 09:30
Cena wywoławcza: 235 800,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki mieszkalne
KM: 1064/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Żeromskiego
Miasto: Opatów
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Opatowie sala nr 3 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w m. Opatów przy ul. Żeromskiego 9 w sąsiedztwie podobnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w bliskiej odległości od centrum miasta. Budynek aktualnie nie jest zamieszkały. Nieruchomość stanowi własność dłużników:

(…)

Posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie o numerze KI1T/00009706/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 353 700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 235 800,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.