Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak

ogłasza licytację na Udział w nieruchomości o pow. 0,0843 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 09:00
Cena wywoławcza: 120 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 710/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Tarnów Opolski
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60 A, sala 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 46-050 Tarnów Opolski, Glenska 1, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00044246/1, stanowiącej nieruchomość gruntową obejmującą prawo własności działki ewidencyjnej numer 726/37 z arkusza mapy 3, obręb 0135 Tarnów Opolski, o łącznej powierzchni 0,0843 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 211,7 m2.

Suma oszacowania wynosi 161 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 100,00 zł.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I o. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5302 0093 0263

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.