Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Tomasz Banach

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Zgierzu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 14:30
Cena wywoławcza: 97 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1066/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Tuwima
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasz Banach zawiadamia na podst. Art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym przy ul. Sokołowskiej 6 w Sali nr XII w dniu

 

3 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości:

1. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego we wspólności ustawowej małżeńskiej dłużników: Marcin Włodarek i Justyna Włodarek, położonej w miejscowości Zgierz, ul. Tuwima 10, bl. 48, lok. 8, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW – LD1G/00089438/4,

stanowiących własność dłużników:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania 97 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 14 600,00 zł, najpóźniej w dniu licytacji, w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu.

Rękojmie należy złożyć w kasie kancelarii komorniczej lub na konto komornika

Bank Spółdzielczy w Poddębicach: 45 9263 0000 0920 0991 2010 0001.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, ul. Długa 44/46 lokal 12 (sygn. akt KM 1066/14), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6 (sygn. akt sąd. I Co 2127/14).