Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Jarosław Kuna

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny, 37,10 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-31 09:00
Cena wywoławcza: 93 075,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 22804/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Monte Cassino
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Nowy Rynek 10 w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego, lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,10 m2 na 4 piętrze budynku wielomieszkaniowego, położonego: 85-791 Bydgoszcz, Monte Cassino 6/45, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa (adres spółdzielni: ul. Kleeberga 2), dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00095264/7.

 

Suma oszacowania wynosi 124 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w przeddzień licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika: PKO BP SA I. O Bydgoszcz 90 1020 1462 0000 7402 0022 4253.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 13.10.2016 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 12:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.