Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 20,20 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 14:00
Cena wywoławcza: 12 975,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Witosa
Miasto: Golczewo 
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00029818/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 108 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

        

udziału 1/2 w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 72-410 Golczewo, ul. Witosa 9/7. Lokal mieszkalny posiada pow. użytkową 20,20 m2 i położony jest na I piętrze w budynku wielorodzinnym 4-kondygnacyjnym. Lokal składa się z pokoju, przedpokoju, łazienki z WC.

 

 

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 17 300,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 975,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  1 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915.