Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Nieruchomość – lokal mieszkalny o pow. 37,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 13:00
Cena wywoławcza: 120 075,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 703/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Daszyńskiego
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

9 listopada 2016  r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny. Nieruchomość lokalowa położona na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lokal stanowi samodzielną nieruchomość powstałą w wyniku wyodrębnienia z budynku samodzielnych lokali mieszkalnych o pow. 37,90 m2. Lokal w stanie wykończonym, bez wyposażenia kuchni, wyposażony w media takie jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja, ciepła woda, centralne ogrzewanie, instalacja telekomunikacyjna i zbiorcza TV oraz instalacja domofonowa. Lokal dotychczas niezasiedlony, utrzymany w dobrym stanie.

Nieruchomość położona jest w: Mińsk Mazowiecki, ul. Daszyńskiego 4/33, stanowi własność dłużnika: (…).

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00118083/0.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 160 100,00 zł plus podatek VAT 8%.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 120 075,00 zł plus podatek VAT 8%.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 16 010,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54