Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Krzysztof Rogowski

ogłasza licytację na Lokal w Świdnicy

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-04 09:30
Cena wywoławcza: 62 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 559.14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Komandorów
Miasto: Świdnica
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Krzysztof Rogowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 318, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 58-100 Świdnica, ul. Komunardów 6B/1, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00030169/7.

 

Suma oszacowania wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 300,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na rachunek bankowy komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.