Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk zastępca Czesław Walczak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny pow. 44,30 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 14:00
Cena wywoławcza: 115 390,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 5/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 3 Maja
Miasto: Polkowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk (tel. (76) 746 18 05, fax 04, 609 342 667) ogłasza, że dnia:

 

9 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy Wrocławskiej 3 w sali nr  III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego  położonego: 59-100 Polkowice, ul. 3 Maja 7/12,  dla którego  Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LE1U/00052460/5.

Lokal usytuowany jest na III piętrze w budynku wielorodzinnym. Powierzchnia użytkowa lokalu - 44,30 m2, lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o pow. 5,19 m2. 

Lokal należy do dłużników: (…).

Suma oszacowania wynosi 153 854,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 390,50 zł.

Nieruchomość można oglądać 2 listopada 2016 r. o godz. 10:00.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 385,40w gotówce lub na konto organu egzekucyjnego BGŻ BNP BANK POLSKA SA O. Lubin 81 1600 1462 0008 0486 0358 3001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (76) 746 18 05