Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 38,93 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-25 08:30
Cena wywoławcza: 99 840,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2158/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Długa
Miasto: Krzeszowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 listopada 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, w sali nr D-134 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości obejmującej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 22, położonego w miejscowości Krzeszowice przy ul. Długiej 8, stanowiącego własność dłużniczki (…).

Lokal posiada powierzchnię 38,93 m2 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 149 760,00 zł.

Cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. 99 840,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 14 976,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 14 i 21 listopada 2016 r. w godzinach od 14:00 do 15:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.