Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk

ogłasza licytację na Udział 86/128 części w nieruchomości w Zakępiu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 14:00
Cena wywoławcza: 150 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 868/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zakępie
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk w postępowaniu prowadzonym przeciwko dłużnikowi (…) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr C-108 Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 86/128 części nieruchomości gruntowej stanowiącej zespół działek ewid. nr 193 o pow. 5 a 59 m2 i nr 194 o pow. 8 a 06 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym w Krakowie ul. Zakępie 10 oraz działki nr 269/1 o pow. 9 a 22 m2, nr 269/4 o pow. 1 ha 96 a 49 m2, nr 316 o pow. 3 a 33 m2, nr 265 o pow. 6 a 85 m2 położonych w Krakowie Nowej-Hucie. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1P/00039455/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Udział 86/128 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 201 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 150 750,00 zł. Rękojmia wynosi: 20 100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 BGŻ BNP Paribas Bank SA. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do KM 868/15 Zakępie 10”. Nieruchomość można oglądać w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Od 01.01.2016 uchylono art. 2 pkt. 3 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nabycie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.