Komornik Sądowy przy SR w Złotoryi Adam Misiorny

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej pow. 1,13 ha  

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-22 13:30
Cena wywoławcza: 3 547,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 787/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Nowy Kościół
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

22 listopada 2016 r. o godz. 13:30

 

w  budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 3 w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  należącej do dłużników: (…),

położonej: 59-540 Świerzawa, Nowy Kościół,  

dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: LE1Z/00037422/9].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Nowy Kościół gm. Świerzawa o łącznej pow. 1,13 ha. Nieruchomość składa się z trzech działek o nr 359, 442 i 443. Działka nr 359 położona przy torach, dojazd drogą gruntową wzdłuż torów, jest użytkowana  rolniczo. Sąsiaduje z terenami upraw polowych i lasem. Działki nr 442 i 443 położone w niewielkiej odległości od zabudowań wsi Krzeniów, przedzielone są drogą gruntową. Teren działki pagórkowaty o dużym kącie nachylenia, nie są użytkowane rolniczo. Działki otacza z trzech stron las.

 

Suma oszacowania wynosi 4 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 547,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 473,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej dnia 21.11.2016 r. w kancelarii komornika do godz. 15:30 albo na rachunek bankowy komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Złotoryi 18 1090 2095 0000 0001 1299 6175

najpóźniej do dnia 18.11.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 854 86 77