Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,7102 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 13:30
Cena wywoławcza: 419 007,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 678/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Drużbacka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Maciejowi Włodarczykowi, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali Nr D-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 304/1, 304/2, 305/8, 305/10 oraz 305/12 o łącznej powierzchni 0,7102 ha, położonej w Krakowie przy ul. Drużbackiej, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb ewidencyjny nr 97, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00455515/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 558 676,00 zł. Cena wywoływania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 419 007,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 14 listopada 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.