Komornik Sądowy przy SR w Działdowie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza Działdowo

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. użyt. 50,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 11:00
Cena wywoławcza: 49 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 63/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lenartowicza
Miasto: Działdowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że: dnia

 

9 listopada 2016r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy Jagiełły 31, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi (jeden z pokoi przedzielony na dwa pokoje), kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 50,90 m2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym wraz z prawem własności  przynależnej do lokalu 311/10000 części działki (udział w nieruchomości wspólnej), na której położony jest budynek mieszkalny oraz własność (w takiej samej części) pomieszczeń budynku i urządzeń, instalacje w lokalu: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazu ziemnego, centralne ogrzewanie, centralna ciepła woda, do lokalu przynależne są dwie piwnice lokatorskie nr 11 i 33 o łącznej powierzchni 6,56 m2, należącej  do dłużnika  (…),

położonej: 13-200 Działdowo, ul. Lenartowicza 7/11,  

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00038032/0].

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 66 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 650,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

 

Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 12405338 1111 0000 5060 4160.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.