Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Henryk Suszycki

ogłasza licytację na Działki zabudowana o pow. 4487 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 09:00
Cena wywoławcza: 85 734,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 45/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Jakubowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki (tel. (74) 81 10 439, 693 970 503) ogłasza, że dnia:

 

7 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej:

57-530 Międzylesie, ul Graniczna 11,

dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00074084/0.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę nr 682/4 o pow. 4 487 m2 zabudowaną dwoma budynkami użytkowymi. Budynek nr 1 o pow. użytkowej 322 m2 składa się z wiaty magazynowo-parkingowej (231 m2) oraz wiaty tworzącej pomieszczenie garażowe (91 m2) wraz z poddaszem stanowiącym pomieszczenie gospodarcze. Instalacje w budynku: elektryczna, c.o. o ograniczonym działaniu. Budynek nr 2 o pow. użytkowej 97,20 m2 składa się z 2 pomieszczeń gospodarczych o charakterze magazynowym z portiernią oraz nieobudowanej wiaty. Instalacje w budynku: elektryczna i wodociągowa.

Suma oszacowania wynosi 128 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 734,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 860,00 w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21 2030 0045 1110 0000 0087 5540,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 811 04 39