Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak

ogłasza licytację na Garaż o pow. 16,86 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 12:10
Cena wywoławcza: 10 800,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, inne
KM: 362/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wapienna
Miasto: Opole
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 12:10

 

w Sądzie Rejonowym w Opolu, sala 16, 45-368 Opole, Ozimska 60 A odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużników: (…), położonej: 45-347 Opole, ul. Wapienna 118, stanowiącej garaż o pow. 16,85 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00109638/0.

 

Suma oszacowania wynosi 14 400,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 440,00 zł. Rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5302 0093 0263

lub kwitariusz przychodowy.