Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu

ogłasza licytację na Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,1155 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-25 10:30
Cena wywoławcza: 44 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4857/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Przytycka
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 listopada 2016 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu VII Wydział Cywilny przy ulicy Struga 63 w Radomiu – sala II odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 231/24 o pow. 0,1155 ha należącego do dłużnika (…), położonej w Radomiu, przy ulicy Przytyckiej 2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00117100/8.

 

Suma oszacowania wynosi 66 000,00 zł (cena brutto obejmująca podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 000,00 zł (cena brutto obejmująca podatek VAT).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.