Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 0,1500 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 12:50
Cena wywoławcza: 583 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4340/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Młodocin Mniejszy
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 12:50

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydział Cywilny przy ul. Struga 63 w Radomiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 227,60 m2, oznaczoną jako działka nr 424/2 o pow. 0,1500 ha, należącej do dłużnika (…), położonej: 26-624 Kowala, Młodocin Mniejszy 62 „A”, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00092547/1.

 

Suma oszacowania wynosi 778 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 583 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.