Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działki o pow.: 0,0111; 1,2013; 0,1743 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 09:30
Cena wywoławcza: 1 583,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 480/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Krzeszowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia  na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu:

 

8 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości, położonej w miejscowości Krzeszowice, gm. Krzeszowice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00010644/6, należącego do dłużnika: (…).

 

Nieruchomość obejmuje niezabudowane działki: nr 129/2 (o pow. 0,0111 ha), nr 165 (o pow. 1,2013 ha),  nr 174/1 (o pow. 0,1743 ha).

Działka nr 129/2 znajduje się w obszarze zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej o charakterze i standardzie  miejskim o symbolu M1.

Działki nr 165 i 174/1 znajdują się w obszarze zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej o charakterze i standardzie  miejskim o symbolu M1, obszarze zabudowy wielorodzinnej o symbolu MW oraz obszarze rozwoju aktywności gospodarczej o symbolu U.

 

Wartość oszacowania udziałów w wysokości 1/3 części nieruchomości wynosi:

- dla działki nr 129/2  - 2 111,00 zł;

- dla działki nr 165 - 124 967,00 zł;

- dla działki nr 174/1 - 32 383,00 zł.

 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:

- dla działki nr 129/2 - 1 583,25 zł;

- dla działki nr 165 - 93 725,25 zł;

- dla działki nr 174/1 - 24 287,25 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania poszczególnych udziałów.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.