Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski

ogłasza licytację na Działka w użytkowaniu wieczystym o pow. 4277 m2  

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 13:50
Cena wywoławcza: 153 375,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1791/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Olsztyńska
Miasto: Górowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski (tel. (89) 762 65 67) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 13:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do (…),

stanowiącej: prawo użytkowania wieczystego do dnia 02.04.2095 roku nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 130/1 o powierzchni 4277 m2, zabudowanej budynkiem produkcyjnym oraz budynkiem gospodarczym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności,

położonej: 11-220 Górowo Ił, ul. Olsztyńska,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1Y/00017432/9.

Suma oszacowania wynosi 204 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 450,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.