Komornik Sądowy przy SR w Słubicach Karol Grzelewski

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 509 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-22 12:00
Cena wywoławcza: 122 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 154/93
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Nocznickiego
Miasto: Słubice
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski (tel. (95) 758 22 37) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul. Boh. Warszawy 3B
w sali nr 215, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości, należącej do: Andrzej Domański,

stanowiącej: nieruchomość zabudowana, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w granicach działki ewidencyjnej nr 292/4 (obręb 1m. Słubice) o pow. 509 m2. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowany na planie zbliżonym do prostokąta, jako wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Teren posesji od frontu nieogrodzony. Uzbrojenie terenu – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna – uzbrojenie terenu pełne. Oględziny nieruchomości wykonane w ograniczonych warunkach. Wartość rynkowa całej nieruchomości 163 000,00 zł, wartość budynku mieszkalnego 151 000,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego działki 292/4: 12 000,00 zł,

położonego: 69-100 Słubice, Nocznickiego 1,

dla którego Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: GW1S/00002965/1].

 

Suma oszacowania wynosi 163 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 300,00 zł w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (95) 758 22 37