Komornik Sądowy przy SR w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek Kancelaria Komornicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 0,8078 ha oraz 0,5061 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-02 14:00
Cena wywoławcza: 546 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki usługowo-przemysłowe
KM: 1013/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Gulińskiego
Miasto: Ostrowiec Św.
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Rafał Fronczek zawiadamia, że w dniu

 

2 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

- prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr ewid. 6/18; 6/19; 2/40; 2/41 o łącznej pow. 0,8078 ha oraz budynków stanowiących odrębny przedmiot własności, położonych w miejscowości Ostrowiec Św. przy ul. Gulińskiego, dla których prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. Nr KW KI1O/00032507/7.

 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz budynki stanowiące odrębny przedmiot własności oszacowane są na kwotę 5 110 625,40 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 3 407 083,60 zł brutto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 511 062,54 zł.

 

- prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr ewid. 6/17; 2/39 o łącznej pow. 0,5061 ha oraz budynku stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych w miejscowości Ostrowiec Św. przy ul. Gulińskiego, dla których prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. nr KW KI1O/00036102/6.

 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz budynek, stanowiący odrębny przedmiot własności oszacowany jest na kwotę  820 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 546 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 82 000, zł.

                                                       

Rękojmię należy złożyć najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji w gotówce, lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.