Komornik Sądowy przy SR w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 0,2100 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 14:30
Cena wywoławcza: 226 580,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1275/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Karczmiska Pierwsze
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska (tel. (81) 827 23 15) ogłasza, że dnia

 

3 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 46, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci dz. nr ewid. 1113 o pow. 0,2100 ha stanowiącej grunt orny zabudowany budynkiem mieszkalnym piętrowym konstrukcji murowanej w stanie surowym (bez okien) zadaszonym i budynkiem gospodarczym piętrowym konstrukcji murowanej częściowo ukończonym położonym przy przedłużeniu ulicy Nadrzecznej w Karczmiskach; dz. nr ewid. 338 o pow. 0,4100 ha stanowiącej grunt orny i las, łączna pow. 0,6200 ha, należącej do dłużników: (…), położonej: 24-310 Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00064086/6].

 

Suma oszacowania wynosi 339 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 226 580,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 987,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (81) 827 23 15