Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1347 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-17 10:00
Cena wywoławcza: 563 729,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 541/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kłuszyńska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Pawłowi Trynka, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

17 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali Nr D-32 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7  odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 136/7 o powierzchni 0,1347 ha, położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 87 przy ul. Kłuszyńskiej, dla której  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00395786/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 751 639,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 563 729,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 9 listopada 2016 r. w godz. 10:00-10:30,  zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.