Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0334 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-10 13:30
Cena wywoławcza: 165 690,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 875/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Forteczna
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikom Edwardowi Czerwińskiemu i Iwonie Czerwińskiej, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

10 listopada 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali Nr D-28 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej, stanowiącej dwupoziomowy lokal niemieszkalny, oznaczony nr 1, położony na parterze i w piwnicy budynku przy ul. Fortecznej 51 w Krakowie , o łącznej powierzchni użytkowej 116,10 m2. Pomieszczenie zlokalizowane na parterze to sala jadalna, zmywak i kuchnia, w kondygnacji piwnicy znajduje się sala wc, pomieszczenie sanitarne, trzy pomieszczenia gospodarcze i korytarz.

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00283161/8.

Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę: 338 727,00 zł. Cena wywoływania w powyższej licytacji wynosi 3/4  wartości oszacowania, tj. kwotę: 254 045,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 03 listopada 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.