Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Sławomir Majcher

ogłasza licytację na Działka rolna o pow. 1,23 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 10:00
Cena wywoławcza: 57,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, grunty orne
KM: 15/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Sroczków
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 6 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

z 1/2 udziału w nieruchomości należącej do dłużnika, opisanej jako nieruchomość rolna, zabudowana, położona w miejscowości Sroczków, gm. Pacanów, oznaczona w ewidencji gruntów nr działek: 694/1, 694/2, o łącznej pow. 1,23 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00056910/6

 

Łączna wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 66 712,00 zł.

1/2 udziału w nieruchomości została oszacowana na 33 356,00 zł.

 

Lp.

Nr działki i jej powierzchnia przeznaczenia

Cena oszacowania

Cena wywoławcza

Wysokość rękojmi

1.

Działka nr 694/1 o pow. 0,01 ha w kształcie wąskiego pasa gruntu usytuowana wzdłuż działki 964/2 od strony wschodniej. Działka stanowi grunt orny w klasie RIIIb.

152,00 zł,

1/2 udziału wynosi 76,00 zł

57,00 zł

7,60 zł

2.

Działka nr 694/2 o pow. 1,22 ha w kształcie czworokąta zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym, murowanym; składa się z 2 pokoi, kuchni, korytarza i łazienki; oraz drewnianą stodołą wraz  z przybudówkami i murowaną oborą. Nieruchomość położona w trenie uzbrojonym w energię elektryczną, wodociąg.

66 560,00 zł,

1/2 udziału wynosi 33 280,00 zł

24 960 zł

3 328,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28