Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-15 11:00
Cena wywoławcza: 73 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 70/10
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Ogrodowa
Miasto: Cegłów
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

15 listopada 2016  r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 104,50 m2
i budynkiem gospodarczym murowanym o powierzchni użytkowej 20,43 m2. Nieruchomość znajduje się na działce nr 415/2 o powierzchni 0,0753 ha. Działka jest ogrodzona siatką na słupkach metalowych, część działki od strony wschodniej wydzielona od części zabudowanej przęsłami betonowymi, od strony południowej i frontowej przęsła metalowe na fundamencie. W księdze wieczystej nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: służebność osobista mieszkania na podstawie paragrafu 7 umowy darowizny z dnia 24.05.1995 r. na rzecz rodziców dłużnika.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Cegłów, przy ul. Ogrodowa 31, stanowi 1/2 udziału własności dłużnika.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00014557/5.

 

Suma oszacowania 1/2 udziału w nieruchomości wynosi 110 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 73 333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 11 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003. Nr 64 poz. 592 z póź. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54