Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Marcin Marczak

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,0700 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 09:30
Cena wywoławcza: 102 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 157/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łęki Strzyżowskie
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak (tel. (13) 436 76 18, fax (13) 431 14 97) ogłasza, że dnia  

 

9 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 308, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 38-473 Łęki Strzyżowskie, Łęki Strzyżowskie, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 109511 [NKW KS1K/00109511/2].

 

Nieruchomość stanowi działka nr 1017/1 o pow. 0,0700 ha i nr 1017/2 o pow. 0,3000 ha zabudowane drewnianym budynkiem mieszkalnym o numerze ewid. 22 o pow. użytkowej = 140,01 m2 oraz dwoma obiektami gospodarczymi o pow. użytkowej 83,75 m2 i 74,38 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 136 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 000,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 600,00.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA O. w Krośnie 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000.

Kwota rękojmi winna znajdować się na ww. rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 436 76 18