Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa o pow. 990 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-17 10:00
Cena wywoławcza: 733 350,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2320/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jakuba
Miasto: Mierzyn
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak  (tel. (91) 484 36 00) ogłasza, że dnia

 

17 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej nr ew. 82/3, obręb 0009 Mierzyn 2, o powierzchni 990 m2 (0,0990 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z użytkowym poddaszem i strychem, z wbudowanym garażem, o powierzchni zabudowy 158 m2 i powierzchni użytkowej 218,02 m2, położonej:

 

Mierzyn, ul. Jakuba 6,

 

dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2S/00029372/6.            

Suma oszacowania wynosi 977 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania brutto i wynosi 733 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania brutto, to jest 97 780,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z  przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.