Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Jacek Korman

ogłasza licytację na Zabudowana działka o łącznej pow. 0,50 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-04 10:00
Cena wywoławcza: 1 617 675,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Błonie
Miasto: Sandomierz
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman (tel. (15) 832 11 94, e-mail sandomierz2@komornik.pl) ogłasza, że dnia

 

 

4 listopada 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2a, w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1)   o godz. 10:00

nieruchomości stanowiącej działkę  o nr ewidencyjnym 1341/19 (pastwisko, działka zabudowana), zabudowanej budynkami – halami produkcyjnymi o łącznej pow. 0,50 ha, położonej w Sandomierzy przy ul. Błonie, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1S/00073550/5.

Suma oszacowania wynosi 2 156 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 617 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 215 690,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

2)   o godz. 11:00

 

wieczystego użytkowania nieruchomości, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 1341/6 zabudowanej budynkiem portierni, budynkiem administracyjnym, budynkiem garażu, halami produkcyjnymi, budynkiem kotłowni o łącznej pow. 0,5955 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1S/00054757/7.

Suma oszacowania wynosi 4 011 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 008 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 401 160,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.