Komornik Sądowy przy SR w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek Kancelaria Komornicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Ostrowcu Św.

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 10:00
Cena wywoławcza: 47 426,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 269/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Waryńskiego
Miasto: Ostrowiec Św.
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Rafał Fronczek zawiadamia, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku wielorodzinnym w Ostrowcu Św. przy ul. Waryńskiego 3, stanowiącego odrębną nieruchomość oraz związanego z własnością lokalu udziału 3270/117806 częściach w częściach wspólnych ww. budynku wielorodzinnego i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takiego samego udziału w prawie  wieczystego użytkowania w działce gruntu nr ewid. 189/11, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. nr KI1O/00037050/3.

 

Przedmiotowy lokal oraz udział z nim związany oszacowany jest na kwotę: 63 235,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania, tj. kwotę 47 426,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę 6 323,50 zł.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.